Ώρες λειτουργίας 05:00μμ - 09:30 μμ. 

Το 4ο εσπερινό ΕΠΑΛ Κοζάνης συστεγάζεται στο ίδιο κτίριο με το 1ο ημερήσιο ΕΠΑΛ Κοζάνης, το ΔΙΕΚ Κοζάνης και το 1ο ΕΚ(Εργαστηριακό Κέντρο) Κοζάνης, Κ. Καραμανλή 26, στην έξοδο της πόλης προς Θεσσαλονίκη.

Οι μαθητές του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) παίρνουν απολυτήριο λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου και πτυχίο  ειδικότητας  επιπέδου 4.  Δυνατότητες μετά την αποφοίτηση:

  • Aπευθείας ένταξη στην αγορά εργασίας. Με το θεσμό του προαιρετικού  «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας», δίνεται η δυνατότητα ασφαλούς ένταξης σε πραγματικό περιβάλλον με εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας στο σχολείο και μαθητεία σε χώρους εργασίας.
  • Με εξετάσεις πιστοποίησης απόκτησης πτυχίου επιπέδου 5.
  • Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε αντίστοιχους τομείς,μέσω ειδικών εξετάσεων.Στα ΤΕΙ και στις Στρατιωτικές σχολές με ειδικό ποσοστό θέσεων,και στα Πανεπιστήμια σε ποσοστό επιπλέον θέσεων 1%.
  •  Ακόμα μια εναλλακτική λύση είναι η συνέχιση σπουδών στα  ΙΕΚ, και αν κάποιος θέλει να συνεχίσει στην ίδια ειδικότητα με φοίτηση 3 εξαμήνων ή 5 εξαμήνων για την απόκτηση νέας.  Με αυτόν τον τρόπο θα αναβαθμίστεί το πτυχίο σε επίπεδο 5.

Δείτε το χάρτη που ακολουθεί για την ακριβή τοποθεσία του σχολείου μας: